หน้าหลักKnowledge
September 4, 2013 
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
UPS เป็นเครื่องจ่ายไฟสำรองใช้สำหรับในการแก้ปัญหาเรื่องไฟดับ, ไฟฟ้ากระพริบ, ไฟฟ้ากระชาก, สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันให้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหลังเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้ปลอดภัยได้ดีที่สุด